Przedszkole Samorządowe nr 2 im. św. Mikołaja w Sułkowicach, zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia w ramach realizowanego projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułkowice” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne SPR.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Przedszkole Samorządowe nr 2  im. św. Mikołaja w Sułkowicach, zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia  w ramach  realizowanego projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułkowice” współfinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne SPR.


 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach realizowanego projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułkowice”.

Przedszkole Samorządowe nr 2  im. św. Mikołaja w Sułkowicach, zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia w ramach  realizowanego projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułkowice” współfinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne SPR.

 

 

Przedszkole Samorządowe nr 2 im. św. Mikołaja w Sułkowicach, zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia kuchni w ramach realizowanego projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułkowice” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne SPR.