W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 19.10.2021r. zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia próbnej ewakuacji przedszkolaków i pracowników z budynku.  

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji tj. szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.

Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwali panowie Strażacy OSP - Sułkowice

Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.

Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w bardzo krótkim czasie.

Zdjęcia z próbnej ewakuacji